Skip to content
Back to Blog
HR

Hvordan bliver personalefordele beskattet?

Personalegoder giver glade og engagerede medarbejdere. Men hvordan fungerer beskatningen? Få et hurtigt overblik her.

Personalefordele kan både være en fordel for medarbejderen, som dermed opnår en økonomiske besparelse, men også for virksomheden ved at holde lønudgifter nede. 

Men hvornår skal personalefordele beskattes? Det kan du blive klogere på i denne artikel.

Kan personalefordele sidestilles med lønnen?

Som udgangspunkt er personalegoder skattepligtige, men visse fordele uden reel værdi, som eksempelvis kaffe og frugt på arbejdspladsen er skattefrie.

Hvorvidt personalefordele er skattepligtige afhænger af, hvilke fordele der er tale om, og hvad formålet med den enkelte fordel er.  

Overordnet kan man følge disse retningslinjer:

 • Hvis en personalefordel er til rådighed på arbejdspladsen, så medarbejderen kan udføre sit arbejde, er der i udgangspunktet ikke tale om en fordel. Det kan være fri avis, der bliver brugt i forbindelse med arbejdet.
 • Hvis en medarbejder bliver tilbudt relevant uddannelse, vil udgifterne til dette ikke blive anset som en personalefordel, og medarbejderen skal derfor ikke beskattes heraf.
 • Hvis en fordel derimod kan bruges til private formål, vil der være tale om en skattepligtig personalefordel. Det kan være en firmabil, der gerne må bruges privat. Her vil bilen blive beskattet, da dens værdi bliver sidestillet med lønnen. 

  De meste almindelige skattepligtige personalefordele er:
 • Fri kost og logi
 • Fri bil
 • Fri telefon
 • Sundhedsforsikring- og behandling

Medarbejderen skal til gengæld ikke beskattes af fordele som:

 • Parkeringsplads eller BroBizz som medarbejderen bruger i forbindelse med arbejde
 • Enkeltstående firmafester og -arrangementer, frugtordninger og lignende
 • Udgifter til uddannelse med erhvervsmæssig relevans

Bagatelgrænser i 2023

Grundlæggende er personalefordele skattepligtige. Nogle fordele skal dog kun beskattes, hvis de overstiger det beløb, der kaldes bagatelgrænsen.

Overordnet opdeles personalefordele i to kategorier: arbejdsrelateret fordel og privat fordel. 

Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede fordele i 2023 er fastsat til 6.700 kroner årligt. Samtidig ligger grænsen på 1.300 kroner for private fordele på et år. Grænsen kan variere fra år til år.

Arbejdsrelateret fordel

De arbejdsrelaterede goder, der ikke bliver beskattet op til en samlet værdi af 6.700 kroner, kan eksempelvis være:

 • Gratis mad og drikke ved overarbejde
 • Frikort til offentlig transport
 • Kreditkortordninger
 • Kørekort der er delvist betalt af arbejdsgiveren

Hvis det samlede beløb overskrides inden for et år, beskattes medarbejderen af hele den samlede værdi.

Private fordele

Hvis der ikke er en konkret sammenhæng mellem personalefordelene og arbejdet, skal medarbejderen betale skat af fordelene, hvis de overstiger en samlet værdi på 1.300 kroner i 2023. 

Disse fordele gives ofte som gave og belønning til en medarbejder. De mest almindelige private fordele er:

 • Blomster
 • Vin og alkohol
 • Chokolade
 • Fødselsdagsgaver

Man skal være opmærksom, at bagatelgrænsen for private fordele ikke nustilles, når en medarbejder har modtaget en fordel. Det betyder, når en medarbejder har fået en buket blomster til 250 kroner, er der 1.050 kroner op til bagatelgrænsen.  

Hvis den overskrides inden for kalenderåret, skal hele beløbet beskattes og ikke blot det beløb, som har overskredet grænsen. 

Medarbejdere har kun én bagatelgrænsen, selvom vedkommende har flere jobs.

Særregler for julegaver

I udgangspunktet regnes julegaver som en privat personalefordel, som er omfattet af reglerne. Men eftersom julegaver gives sidst på året, kan bagatelgrænsen nemt overskrides i den forbindelse. 

derfor beskattes Julegaver med en værdi på op til 900 kroner ikke. Heller ikke hvis det samlede beløb for private fordele på 1.300 kroner overskrides. 

Eksempelvis kan en arbejdsgiver give en julegave på 900 kroner, selvom der i løbet af året også er blevet givet en fødselsdagsgave på 500 kroner. I dette tilfælde skal der kun betales skat af de 500 kroner.

Hvem skal indberette til SKAT?

Når værdien af de arbejdsrelaterede eller private fordele overstiger bagatelgrænsen, er det medarbejderen selv, der har ansvaret for at indberette hele beløbet til SKAT.

Dog er det arbejdsgiverens ansvar at indberette til SKAT, hvis værdien af et enkelt personalefordele overstiger bagatelgrænsen. 

Priserne på de forskellige fordele værdiansættes til markedsprisen. Man skal derfor regne med den pris, det vil koste medarbejderen selv at erhverve de pågældende fordele.

Fordelsportal til dine medarbejdere

Hvis du sidder som HR-ansvarlig i en virksomhed, kan du give dine ansatte muligheden for at spare mange penge med Visma LogBuy, der er Danmark førende fordels- og rabatportal. 

Her kan du tilbyde dine medarbejdere rabataftaler på mere 2800 af de mest attraktive brands og virksomheder. Personalefordele gennem Visma LogBuy giver mulighed for store besparelser på alt fra mad, vin og tøj til rejser, forsikringer og oplevelser. 

Undersøgelser viser, at særligt besparelser på dagligdagsprodukter ligger øverst på listen over de personalefordele, som medarbejdere foretrækker at modatge fra arbejdsgivere. Så hvis du ønsker glade og engagerede medarbejdere i hverdagen, er Visma LogBuy et oplagt valg. 

Latest Articles

Optimér jeres medarbejderfordele med en Bruttolønsordning

Optimér jeres medarbejderfordele med en Bruttolønsordning

Lad dine medarbejdere få mere økonomisk frihed med en fordelagtig bruttolønsordning, der gælder alt fra hardware til transporttilbud.

En komplet guide til markedsføringsplanlægning og budgettering

En komplet guide til markedsføringsplanlægning og budgettering

Optimér din virksomheds fremtid med en stærk markedsføringsplan for 2024. Med denne guide kan I skabe værdi, nå målgruppen og boost jeres s...

Black Friday: Årets største shoppingfest

Black Friday: Årets største shoppingfest

Bliv klædt godt på til at få mest muligt ud af din Black Friday med vores shoppingguide. Spar penge, mindsk stress og forbered dig på årets...