Skip to content

Persondatapolitik for Visma LogBuy

For Visma LogBuy er det vigtigt at værne om vores brugeres persondata.

Håndteringen af persondata er hverken et nyt emne for kunder, brugere eller Visma LogBuy. Til gengæld betyder GDPR, at der er et øget fokus og nye krav til, hvordan virksomheder behandler persondata. Visma LogBuy, der i rollen som forretningspartner, modtager persondata på vores kunders ansatte eller medlemmer, sørger for altid at overholde de gældende regler. Vi bestræber os også på at gøre det så let som muligt for vores kunder at overholde persondatalovgivningen.

Ifølge bestemmelserne i GDPR er Visma LogBuy dataansvarlig, da Visma LogBuy bestemmer formålet med behandlingen af de persondata, vi håndterer om vores kunders ansatte, medlemmer, konsulenter etc. Som dataansvarlig er Visma LogBuy forpligtet til at sikre en dialog om brugernes persondata direkte med brugerne frem for blot at tage dialogen gennem vores kunder. Det ville derfor være forkert at indgå en databehandlingsaftale med vores kunder.

Visma LogBuy overholder persondatalovgivningen direkte overfor vores brugere gennem den information, og de løfter vi giver i vores brugerbetingelser. I brugerbetingelserne findes der information om brugernes rettigheder, samt hvor de kan henvende sig, hvis de har yderligere spørgsmål.

Brugere kan til enhver tid få sin konto slettet, hvis de ikke ønsker at have adgang til tjenesten. Dette gør de ved at kontakte Visma LogBuy på support@logbuy.dk.

1. Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Visma Logbuy ApS ("Visma Logbuy", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.
1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Visma Logbuys hjemmeside og portaler ("Hjemmesiden").
1.3 Visma Logbuy er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Visma Logbuy kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen?

2.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer og/eller telefon.
2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen, herunder Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google Analytics. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud der matcher dine interesser.
2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
2.2 Når du køber et produkt formidlet via Hjemmesiden eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., købs- og interaktionshistorik, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. Læs mere i vores Cookiepolitik her.
2.2.1 Formålet er at optimere din brugeroplevelse ved at målrette markedsføring. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.
2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

3. Modtagere af Personoplysninger

3.1 Dataansvarlige og databehandlere
En dataansvarlig har ansvaret for behandling af personoplysninger. En databehandler udfører behandling af personoplysningerne på vegne af den dataansvarlige.

3.2 Videregivelse og overladelse af personoplysninger
Der skelnes mellem videregivelse og overladelse af data til tredjepart. En videregivelse af personoplysninger indebærer, at oplysningerne meddeles en tredjemand, som herefter har en selvstændig ret til at behandle oplysningerne. En overladelse af personoplysninger indebærer, at den som oplysningerne meddeles til, kun må behandle personoplysningerne på den dataansvarliges vegne og efter dennes instruks.

Oplysninger om dit navn og din e-mail videregives ikke til nogen.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, kundeservice, udsendelse af nyhedsmails samt målrettet markedsføring, herunder retargeting og telemarketing, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Når underleverandører er placeret uden for EU, sikrer Visma det juridiske grundlag for sådanne internationale overførsler på vegne af dig eller vores Kunder, herunder ved at støtte sig til EU Model Clauses.
Se venligst vores Visma Trust Centre for information om vores underleverandører.

4. Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten
4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til support@logbuy.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse
4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
4.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding på Hjemmesiden, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

4.4 Retten til sletning
4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet
4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse
4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1.1 og 2.2.1.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder tilmelding til vores nyhedsmail. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på support@logbuy.dk.

4.9 Retten til at klage
4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 3319 3200.

5. Sletning af persondata

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1 slettes senest, når du ikke længere får konceptet tilbudt eller har et gyldigt abonnement.
5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført via Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet, når du ikke længere får konceptet tilbudt eller har et gyldigt abonnement, dog af regnskabsmæssige hensyn er Visma LogBuy forpligtet til at lagre visse personlige oplysninger i en periode på op til 5 år fra sletningen. Oplysningerne er ikke tilgængelige hverken for dig eller andre brugere. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6. Sikkerhed

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger

7.1 Visma Logbuy ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.
7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:
Visma Logbuy ApS
Gærtorvet 3
1799 København V

Tlf. nr.: 7020 6556
E-mail: support@logbuy.dk

8. Ændringer i Persondatapolitikken

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, der er bebyrdende for dig, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

9. Versioner

9.1 Dette er version 6 af Visma Logbuys persondatapolitik dateret den 7. juni 2021.